Політика конфіденційності для додатка

У цій політиці (надалі — «політика конфіденційності») викладено принципи обробки ваших даних, а також ваші права на збереження конфіденційності під час користування FlixBus: автобусні подорожі Європою (надалі також — «додаток») від компанії FlixBus.

Додаткову юридичну інформацію можна знайти тут:

Правила та умови здійснення бронювання (ПУЗБ)
Правила та умови здійснення перевезень (ПУЗП)

1.    Ім’я та адреса контролера даних

Контролер обробки ваших персональних даних (ст. 4 п (7) GDPR) є:
компанія Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 Munich (Мюнхен)
Телефон: +49 (0)30 300 137 300
Ел. адреса: service@flixbus.de 
Детальна інформація про нашу компанію наведена в офіційному повідомленні

2.    Контактна інформація відповідального за захист даних

Ви можете у будь-який час зв’язатися з особою, відповідальною за захист даних у нашій компанії, зі всіма запитаннями стосовно захисту даних:
компанія Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 Munich (Мюнхен)
Ел. адреса: data.protection@flixbus.com
Із загальними запитаннями щодо компанії FlixBus звертайтеся за електронною адресою service@flixbus.de.

3.    Правові підстави обробки даних 

Обробка персональних даних дозволена у разі дотримання принаймні однієї із правових підстав, наведених нижче:

 • Відповідно до ст. 6 п. 1(а) GDPR: суб’єкт даних надав згоду на обробку своїх персональних даних для однієї чи декількох конкретних цілей;
 • Відповідно до ст. 6 п. 1(b) GDPR: обробка необхідна для виконання договору, стороною якого є суб’єкт даних, або для вжиття дій на запит суб’єкта даних до укладення договору;
 • Відповідно до ст. 6 п. 1(с) GDPR: обробка необхідна для дотримання правового зобов’язання, яке поширюється на контролера (наприклад, встановлені законом зобов’язання щодо зберігання даних);
 • Відповідно до ст. 6 п. 1(d) GDPR: обробка необхідна для захисту життєво важливих інтересів суб’єкта даних або іншої фізичної особи;
 • Відповідно до ст. 6 п. 1(е) GDPR: обробка необхідна для виконання завдання в суспільних інтересах або здійснення офіційних повноважень, покладених на контролера; або
 • Відповідно до ст. 6 п. 1(f) GDPR: обробка необхідна для гарантування законних інтересів контролера або третьої сторони, окрім випадків, коли інтереси або права суб’єкта даних переважають над такими інтересами, (особливо, якщо суб’єктом даних є дитина). 

У разі, якщо обробка здійснюється нами, ми визначаємо застосовні правові підстави в Пункті 12. Більш ніж одна правова підстава може бути основою для обробки даних.

4.    Категорії одержувачів персональних даних

За певних умов, якщо це не суперечить законодавству, ми можемо ділитися вашими персональними даними з нашими дочірніми підприємствами або ж отримувати персональні дані від дочірніх підприємств.

Як будь-яка велика компанія, ми користуємося послугами зовнішніх місцевих і зарубіжних підрядників для здійснення комерційних операцій та співпрацюємо з компаніями-партнерами, як всередині країни, так і за кордоном. До них відносяться:

 • перевізники (з переліком перевізників можна ознайомитися тут)
 • постачальники (ІТ) послуг
 • фінансові установи та постачальники платіжних послуг
 • торгові партнери
 • постачальники послуг з обслуговування клієнтів (внутрішні/зовнішні)
 • оператори роздрібної торгівлі
 • охоронні підприємства
 • (туристичні) страхові компанії
 • інші партнери, залучені до нашої діяльності (наприклад, аудитори, банки, страхові компанії, юристи, наглядові органи, інші сторони, що беруть участь у торгових операціях компанії)

Постачальники послуг і компанії-партнери повинні надати гарантії того, що обробка персональних даних здійснюється з використанням відповідних технічних та організаційних заходів, у спосіб, який відповідає вимогам чинного законодавства і, що права суб’єктів персональних даних захищені.

Ми передаємо персональні дані до державних органів та установ (наприклад, до поліції, прокуратури, наглядових органів тощо) у разі наявності відповідного зобов’язання/дозволу.

Ми визначаємо категорії одержувачів персональних даних у Пункті 12, у разі обробки нами персональних даних.

5.    Вимоги щодо передачі персональних даних до третіх країн

У ході здійснення нами комерційної діяльності ваші персональні дані можуть бути передані третім сторонам, які можуть знаходитися за межами Європейської економічної зони (ЄЕЗ), тобто в третіх країнах. 

У разі необхідності, ми проінформуємо вас про особливості передачі даних до третіх країн у зв’язку з обробкою нами ваших персональних даних. 

Європейська комісія підтверджує відповідність заходів, вжитих певними третіми країнами для захисту персональних даних, стандартам ЄЕЗ, шляхом прийняття рішень про достатність заходів (перелік таких країн та копії рішень про достатність заходів можна завантажити за адресою http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html). 

Однак, в інших третіх країнах, до яких можуть передаватися персональні дані, стабільно високий рівень захисту даних може не забезпечуватися через відсутність законодавчих норм. У таких випадках ми забезпечимо достатні гарантії захисту даних. 

Це можливо, наприклад, за рахунок обов’язкових до виконання корпоративних правил (так званих «зобов’язальних корпоративних правил»), стандартних договірних положень Європейської комісії про захист персональних даних, сертифікатів та затверджених кодексів поведінки.

У тій мірі, в якій це необхідно для здійснення вами бронювання і пов’язаного з цим надання та опрацювання транспортних послуг, передача персональних даних до третіх країн дозволена відповідно до ст. 49 п. 1(b) GDPR.

За детальною інформацію із цього питання зверніться до відповідального за захист даних.

6.    Період зберігання та видалення персональних даних

Період зберігання персональних даних залежить від мети їхньої обробки. Персональні данні зберігатимуться доти, поки це необхідно для досягнення відповідної мети. 

Ми визначаємо період зберігання персональних даних у разі їх обробки нами. Якщо нижче не вказаний конкретний період зберігання, ваші персональні будуть видалені або заблоковані після досягнення відповідної мети або за відсутності правових підстав для їхнього подальшого зберігання. 

Однак, персональні дані можуть зберігатися й після завершення відповідного періоду зберігання, у випадку (неминучого) судового спору з вами, або в разі порушення інших судових проваджень, або якщо зберігання обумовлено вимогами законодавства, яких ми, як контролер, повинні дотримуватися. Після завершення періоду зберігання персональних даних, обумовленого вимогами законодавства, ваші персональні дані будуть видалені або заблоковані, якщо подальше зберігання не потрібне або за відсутності правових підстав для їхнього подальшого зберігання

7.    Автоматизоване ухвалення рішень (включно з профайлінгом)

Ми не збираємося використовувати будь-які персональні дані, отримані від вас, для будь-яких процесів, пов’язаних із автоматизованим ухваленням рішень (включно з профайлінгом). Якщо ми матимемо намір здійснити такі процедури, ми проінформуємо вас про це окремо відповідно до законодавчих норм.

8.    Відсутність зобов’язань щодо надання персональних даних

Укладення договору із нами по суті не залежить від попереднього надання вами персональних даних. Загалом, не існує законодавчих або договірних зобов’язань щодо надання вами персональних даних; проте, відсутність необхідних персональних даних може стати причиною ненадання вам певних послуг або їх надання не в повному обсязі. 

9.    Правові зобов’язання щодо передачі певних даних

За певних умов, ми можемо підпадати під спеціальні законодавчі або юридичні зобов’язання розкривати персональні дані третім особам, зокрема, державним органам.

10.    Безпека даних

Враховуючи новітні науково-технічні розробки та витрати на впровадження, характер, обсяг, контекст і мету обробки персональних даних, а також наявні ризики витоку даних (зокрема, ймовірність і наслідки такої події), ми використовуємо належні технічні й організаційні заходи, щоб захистити ваші персональні дані від випадкових або навмисних маніпуляцій, часткової або повної втрати чи знищення, а також від несанкціонованого доступу третіх осіб. Ми постійно вдосконалюємо свої заходи безпеки, використовуючи останні технологічні досягнення.

Ми з радістю надамо вам більш детальну інформацію за запитом. Зверніться до відповідального за захист даних або до нашого керівника з інформаційної безпеки (КЗБ).

Контактні дані:
компанія Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 Munich (Мюнхен)
Ел. адреса: it-security@flixbus.com

11.    Ваші права

Ви можете в будь-який час скористатися своїми правами суб’єкта персональних даних. Для цього зверніться до нас за контактними даними, вказаними в Пункті 1. Згідно положень GDPR суб’єкти даних мають наступні права:

Право на інформацію
Відповідно до ст. 15 GDPR ви можете звернутися до нас із запитом про надання інформації щодо обробки ваших персональних даних. Ви маєте чітко сформувати свій запит, щоб ми могли якомога швидше надати вам необхідну інформацію. За запитом ми надамо вам копію персональних даних, які є суб’єктом обробки. Звертаємо вашу увагу на те, що в окремих випадках, визначених законодавством, ваше право на отримання інформації може бути обмежено.

Право на виправлення
Відповідно до ст. 16 GDPR, ви маєте право на виправлення неточних або неактуальних персональних даних. Крім того, ви маєте право доповнити будь-які ваші персональні дані, які є неповними.

Право на стирання
Відповідно до ст. 17 GDPR, ви маєте право на стирання своїх персональних даних. Ваше право на стирання персональних даних залежить, зокрема, від того, чи існуватиме на той момент необхідність збереження ваших даних для дотримання нами встановлених законом зобов’язань.

Право на обмеження обробки
Відповідно до ст. 18 GDPR, ви маєте право вимагати обмеження обробки своїх персональних даних.

Право на перенесення даних
Відповідно до ст. 20 GDPR, ви маєте право на отримання наданих нам персональних даних в структурованому, загальноприйнятому форматі, що легко зчитується машиною, та мати право на передачу таких даних іншому контролеру.

Право на заперечення
Відповідно до ст. 21 п. 1 GDPR, ви маєте право заперечувати, на підставах, що пов’язані з вашою конкретною ситуацією, в будь-який час, проти обробки ваших персональних даних. Відповідно до ст. 21 п. 2 GDPR, ви маєте право в будь-який час відмовитися від отримання рекламних розсилок (заперечення проти отримання рекламних розсилок у випадку обробки персональних даних для цілей прямого маркетингу).

Право на подання апеляційної скарги
Якщо ви вважаєте, що під час обробки персональних даних ваші права на захист даних було порушено, ви можете подати скаргу до відповідного органу, що здійснює нагляд за дотриманням законодавства про захист персональних даних, наприклад, до наглядового органу, у чиїй юрисдикції ми перебуваємо: 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (Баварське державне управління з нагляду і захисту інформації), Promenade 18, 91522 Ansbach (Ансбах)

Право на відкликання згоди
Ви маєте право відкликати свою згоду на обробку персональних даних в будь-який момент. Це також стосується повідомлень про згоду, наданих до моменту набуття чинності GDPR, тобто до 25 травня 2018 року.

12.    Використання додатка

За допомогою додатка ви можете бронювати транспортні послуги й керувати ними. Ми збираємо, зберігаємо й обробляємо персональні дані, коли ви встановлюєте додаток і користуєтеся ним.

12.1    Умови використання додатка

Щоб мати технічну змогу надавати вам додаток для використання й гарантувати його стабільність і безпеку, здійснюється обмін даними між додатком і нашою серверною системою. При цьому обробляються наступні категорії персональних даних:
Дані про доступ, а саме:

•    IP-адреса
•    Дата та час запиту
•    Різниця  із часом за Гринвічем (GMT)
•    Вміст запиту 
•    Статус доступу/код стану HTTP
•    Обсяг переданих даних у кожному випадку
•    Веб-сайт, з якого отримано запит
•    Веб-браузер
•    Операційна система та її інтерфейс
•    Мова й версія додатка
•    Назва мобільного пристрою
•    Мова, регіон і версія мобільного пристрою
•    Рекламний ідентифікатор (за бажанням)

Ми залучаємо постачальників ІТ-послуг для обробки даних із метою хостинга додатка та статистичної оцінки інформації про доступ.

Правовою підставою є положення ст. 6 п. 1(f) GDPR. Наш законний інтерес полягає в тому, щоб надати вам належний доступ до наших веб-сайтів.

12.2    Дозволи на доступ

Додатку потрібен доступ до різних функцій та інтерфейсів вашого мобільного пристрою. Для цього ви маєте надати додатку певні дозволи. Правила надання дозволів залежать від характеристик вашої операційної системи. Наприклад, якщо на мобільному пристрої окремі дозволи об’єднані в категорії, то ви зможете надавати дозволи тільки для категорій у цілому. 

Зауважте, що без надання дозволів вам буде доступний лише обмежений перелік функцій додатка.

12.2.1    Дозволи на доступ (усі мобільні пристрої)

Для обміну даними із серверними системами додатку потрібен доступ до Інтернету.
Увімкніть фонові сповіщення, щоб отримувати актуальну інформацію про бронювання.
Якщо ви надасте відповідний дозвіл (за бажанням), дані про ваше місцезнаходження оброблятимуться у фоновому режимі й під час подорожі ви отримуватимете на мобільний пристрій важливу інформацію, наприклад про час прибуття, варіанти пересадок тощо.

12.2.2    Дані про розташування (усі мобільні пристрої)

Додаток може інформувати вас, коли ви наближаєтеся до пункту призначення / станції пересадки. Для цього додатку необхідно отримати доступ до даних про розташування вашого пристрою, і для цього потрібна ваша згода. Ви можете зробити це, надавши додатку дозвіл на доступ до даних геолокації вашого пристрою. Ви можете відкликати свою згоду в будь-який час у майбутньому, скасувавши дозвіл на доступ до даних про розташування вашого пристрою в налаштуваннях вашого пристрою.

Законною підставою є ст. 6 п. 1(а) GDPR. Розділ 25, п. 1 TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz [Закон про захист даних телекомунікацій та телекомунікаційних носіїв]).

12.2.3    Android

Якщо на вашому мобільному пристрої встановлено операційну систему Android, ви можете надати доступ до свого календаря, щоб додавати в нього бронювання (за бажанням).

12.2.4    Apple iOS

Якщо на вашому мобільному пристрої встановлено операційну систему Apple iOS, ви можете увімкнути push-сповіщення (за бажанням). 

12.3    Контактні форми

При використанні контактних форм здійснюється обробка переданих даних (наприклад, форма звернення, прізвище та ім’я, адреса, назва компанії, адреса електронної пошти, час передачі та тема запиту).

Обробка даних, зазначених у контактній формі, здійснюється з метою обробки запиту; залежно від причини й теми запиту, це відбувається на підставі ст. 6 п. 1(b) GDPR, коли це стосується договору, або ст. 6 п. 1(f) GDPR в інших випадках; коли обробка є необхідною для цілей наших законних інтересів.

Ми залучаємо постачальників послуг для обробки даних із метою відповіді на запити, надіслані через наші контактні форми.

Крім того, ми зберігаємо дані, надіслані через контактні форми, і відповідні IP-адреси, для надання підтвердження, дотримання правових зобов’язань і документування, з метою встановлення будь-якого ймовірного нецільового використання ваших персональних даних і гарантування безпеки наших систем. 

Правовою підставою є положення ст. 6 п. 1(с) або (f) GDPR.

12.4    Умови здійснення бронювання, надання та обробки транспортних послуг

Під час замовлення квитків для отримання транспортних послуг, ми збираємо, зберігаємо та опрацьовуємо такі категорії персональних даних:

•    Електронна адреса
•    Прізвище та ім’я
•    Платіжна адреса та ідентифікаційний номер платника податків (за бажанням)
•    Дані про з’єднання
•    Платіжні дані та спосіб оплати
•    Дата народження 
•    Номер телефону
•    Згода з відповідними умовами надання послуг 
•    Згода на отримання інформаційного бюлетеня (за бажанням)
•    Інформація про бронювання місць
•    Інформація про багаж
•    Мова мобільного додатка 
•    Канал бронювання (веб-сторінка або додаток)
•    Внесок CO2 (за бажанням)

Ви також можете за бажанням надати свій контактний номер телефону для зв’язку з вами в разі затримки рейсу або зміни маршруту.

Обробка зазначених даних здійснюється для бронювання, надання та обробки транспортних послуг, включно з обслуговуванням клієнтів, а також з метою дотримання встановлених законом зобов’язань. 

Правовою підставою є положення ст. 6 п. 1(b), (c) GDPR.

Ми також використовуємо деякі з цих даних для надання рекомендацій щодо продуктів (Пункт 12.5), надсилання інформаційних бюлетенів (Пункт 12.6) і створення облікового запису клієнта Android (Пункт 12.7).

При бронюванні квитків на міжнародні рейси ми також збираємо наступні категорії персональних даних, залежно від місця відправлення та прибуття:

•    Гендерна інформація
•    Громадянство
•    Посвідчення особи, паспорт, свідоцтво про народження чи ідентифікаційний номер
•    Інформація у зв’язку із заходами з протидії поширенню COVID-19 (коронавірусної інфекції) (докладніше: https://www.flixbus.ua/polityka-konfidentsiynosti-covid-19)

Обробка цих даних здійснюється з метою бронювання, надання й обробки транспортних послуг, а також виконання правових зобов’язань згідно із законами країни відправлення чи прибуття. 

Ми передаємо вищезазначені дані відповідному перевізнику або перевізникам, а також, у випадку певних зобов’язань/розпоряджень, до державних органів та установ.

Правовою підставою є положення ст. 6 п. 1(b) або (c) GDPR.

Необхідні платіжні дані будуть передані постачальнику платіжних послуг для безпечної обробки здійснених вами платежів.

Нашими постачальниками платіжних послуг є:

Постачальники платіжних послуг Способи оплати

Adyen N.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Netherlands (Нідерланди)
Політика конфіденційності:
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.


Кредитна картка
Swish
Google Pay
Apple Pay
iDeal
Dotpay
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.
Otakcilar Cad. No.: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup – ISTANBUL (СТАМБУЛ)
Політика конфіденційності:
https://payu.in/privacy-policy
Кредитна картка
Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin, Germany (Німеччина)
https://www.ratepay.com/legal-payment-dataprivacy/
Пряме списання коштів із рахунку
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal 2449 Luxembourg (Люксембург)
Політика конфіденційності:
https://www.braintreepayments.com/de/legal/braintree-privacy-policy
PayPal

Правовою підставою є ст. 6 п. 1(b) або (f) GDPR.

12.5    Надання рекомендацій щодо продуктів

У випадках, передбачених чинним законодавством, ми можемо використовувати вашу електронну адресу, отриману під час здійснення бронювання або надання транспортних послуг, для регулярної розсилки рекомендацій щодо продуктів з нашого асортименту, які схожі на вже придбані вами.

Під час розсилки рекомендацій ми користуємося послугами зовнішніх постачальників послуг з обслуговування клієнтів для обробки персональних даних суб’єктів.

Ви отримуватимете від нас рекомендації щодо продуктів незалежно від підписки на розсилку інформаційного бюлетеню та надання згоди на маркетингову комунікацію по електронній пошті. У такий спосіб ми надаватимемо вам інформацію щодо продуктів з нашого асортименту, які схожі на вже придбані вами.

Правовою підставою є положення ст. 6 п. 1(f) GDPR; наш законний інтерес полягає у тому, щоб надати вам інформацію про асортимент послуг та запропонувати вам певні продукти. 

Ви можете в будь-який час відмовитися від отримання рекомендацій через посилання на відмову в електронному листі або надіславши повідомлення на адресу unsubscribe@flixbus.com. 

12.6    Інформаційний бюлетень

Якщо ви зареєструєтеся для отримання інформаційного бюлетеню через наше посилання, ми повинні будемо отримати від вас згоду на обробку персональних даних (адреса електронної пошти, ім’я та прізвище, місце проживання), щоб регулярно надсилати вам інформаційні електронні листи. 

У разі підписки ви також надаєте згоду на те, що ми можемо персоналізувати зміст інформаційного бюлетеня відповідно до ваших потреб та інтересів.

Під час реєстрації для отримання інформаційного бюлетеня ми використовуємо метод подвійного підтвердження. Це означає, що після реєстрації ми надішлемо листа на вказану вами адресу електронної пошти з проханням підтвердити реєстрацію на отримання інформаційного бюлетеня. Якщо ви не підтвердите реєстрацію протягом 24 годин, ваша інформація буде заблокована і автоматично видалена через місяць.

Інформаційний бюлетень може містити інформацію про всі товари, послуги, продукти, пропозиції й акції контролера (Пункт 1) та/або афілійованих компаній чи компаній-партнерів контролера. 

Законною підставою є ст. 6 п. 1(а) GDPR.

Крім того, ми зберігаємо IP-адреси, які ви використовуєте, а також час реєстрації і надання підтвердження. Мета процедури полягає в тому, щоб підтвердити вашу реєстрацію і, у випадку необхідності, мати можливість встановити факт будь-якого ймовірного нецільового використання ваших персональних даних. Якщо ми обробляємо ваші персональні дані з вищевказаною метою, це відбувається, виходячи з наших законних інтересів, які полягають у дотриманні правових зобов’язань та документуванні. 

Правовою підставою є ст. 6 п. 1(f) GDPR; наш законний інтерес полягає у можливості підтвердження згоди.

Ви можете в будь-який час відмовитися від використання вашої адреси електронної пошти через посилання на відмову від отримання розсилки або надіславши повідомлення на адресу unsubscribe@flixbus.com. Ваша відмова не впливає на законність вже здійсненої обробки персональних даних.

Під час розсилки інформаційного бюлетеня ми користуємося послугами зовнішніх постачальників IT-послуг для обробки персональних даних суб’єктів.

12.7    Використання файлів cookie та інші подібні технології

Додаток використовує файли cookie й інші подібні технології. 

Окрім «файлів cookie першої сторони», які ми використовуємо як контролери для оброки даних, ми також застосовуємо «файли cookie третіх сторін», запропоновані іншими постачальниками. 

У рамках отримання згоди на використання файлів cookie (банер для отримання згоди), ми надаємо вам можливість вирішити, використовувати файли cookie, чи використовувати аналогічні технології. 

Детальний огляд із вичерпною інформацією про служби, які використовуються, а також доступ до налаштувань вашої згоди, включаючи можливість її відкликання, можна отримати в додатку.

12.8    Служба підтримки клієнтів

Коли ви звертаєтеся до нашої служби підтримки клієнтів, ми збираємо персональні дані, надані вами з власної ініціативи. Наприклад, ви можете надіслати нам листа, повідомлення по електронній пошті або звернутися до нас за телефоном. Ваші персональні дані використовуватимуться тільки для зв’язку з вами або для цілей, для яких ви надали нам ці дані, наприклад, для опрацювання ваших запитів, технічного адміністрування веб-сайтів або адміністрування клієнтів.

Ці дані (включно з інформацію про засоби зв’язку — адреса електронної пошти, номер телефону тощо) надаються добровільно. Ми використовуємо ці дані для опрацювання ваших запитів, виконання правових зобов’язань і адміністрування (за потреби).

Правовою підставою є ст. 6 п. 1(b), (c) або (f) GDPR.

Якщо ви звертаєтеся до нас за телефоном, ваші данні також обробляються за допомогою телефонних додатків, і частково через системи голосових діалогів, для полегшення розподілу і обробки запитів. 

Наша служба підтримки клієнтів користується послугами сторонніх компаній для обробки персональних даних суб’єктів.

12.9    Облікові записи у соціальних мережах

Ми маємо облікові записи в соціальних мережах (наразі у Facebook, Instagram, LinkedIn і Twitter). Наскільки це можливо, ми контролюємо обробку ваших персональних даних і стежимо за дотриманням чинного законодавства із захисту даних. 

Окрім нас, за безпеку даних суб’єктів у зв’язку з присутністю компанії у соціальних мережах, згідно з положеннями GDPR й інших норм чинного законодавства, відповідають:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (Ірландія))
Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (Ірландія))
Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland (Ірландія))
LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Ireland (Ірландія))

Звертаємо вашу увагу на те, що обробка ваших персональних даних може здійснюватися за межами Європейського Союзу.

Правовою підставою для обробки ваших персональних даних є ст. 6 п. 1(f) GDPR. Наш законний інтерес полягає в забезпеченні ефективної комунікації й наданні актуальної інформації.

Більш детальну інформацію про вправа на збереження конфіденційності у зв’язку з присутністю компанії у соціальних мережах можна знайти тут:
Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/
Instagram: https://www.facebook.com/policy.php
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Дата версії: 07.11.2021 р.