Умови та положення щодо Wi-Fi

ВАЖЛИВО

Перш ніж отримувати доступ до послуги Wi-Fi та користуватися нею, будь ласка, ознайомтеся з цими правилами й умовами. Отримуючи доступ до послуги Wi-Fi та користуючись нею, ви тим самим погоджуєтесь із правилами й умовами, викладеними нижче. Якщо ви не згодні із цими правилами й умовами, не здійснюйте доступ до послуги Wi-Fi та не користуйтеся нею. 

Послуга Wi-Fi надається компанією Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Munich, Німеччина (далі — «FlixBus»), що технічно виконується зовнішніми постачальниками послуг (ІТ), як більш докладно описано в Політиці конфіденційності за цим посиланням.

Визначення термінів

"Інформація" означає весь матеріал, який FlixBus надає за допомогою послуги Wi-Fi (надалі — "Точка доступу"). "Користувач" означає вас, кінцевого користувача Точки доступу. "Угода" означає цю угоду про використання Точки доступу. 

Гарантія

Точка доступу надається на умовах "як є" і "за умови наявності". FlixBus не дає жодних явних чи уявлюваних гарантій чи заяв щодо Інформації, включаючи уявлювані гарантії або умови повноти, точності, задовільної якості або придатності для використання із певною метою.

Користувач визнає, що: 
(a) забезпечити повну відсутність несправностей у роботі Точки доступу є технічно неможливим і що FlixBus не зобов'язується забезпечувати повну відсутність таких несправностей; 
(b) несправності можуть призвести до тимчасової недоступності Точки доступу; 
та (c) на роботу Точки доступу можуть негативно впливати умови та фактори, що перебувають поза межами контролю FlixBus, включаючи передачу та телекомунікаційні зв’язки між FlixBus і Користувачами, між різними частинами FlixBus, а також між FlixBus та іншими системами та мережами.

Зобов'язання

Користувач погоджується, що, крім випадків смерті та каліцтва, спричиненого недбалістю FlixBus, FlixBus не несе жодної відповідальності з огляду на контракт, делікт, недбалість, законне зобов'язання або будь-які інші фактори за будь-яку шкоду або збитки, що виникли внаслідок або у зв'язку з цією Угодою, включаючи шкоду внаслідок втрати бізнесу, втрати прибутку, переривання бізнесу, втрати ділової інформації або будь-якої іншої матеріальної втрати (навіть якщо FlixBus була проінформована про можливість такої шкоди або збитків).

Крім того, Користувач визнає, що деяка Інформація (наприклад програмне забезпечення) надається FlixBus (прямо та опосередковано) третіми особами, і, відповідно, FlixBus не може надавати жодних гарантій щодо такої Інформації. Також ви повинні забезпечити належний рівень безпеки власної системи (наприклад, персональний брандмауер). Загалом, ви використовуєте систему повністю на свій страх і ризик. Будь-які вимоги до FlixBus про відшкодування збитків, заподіяних в результаті використання системи, не приймаються. Це також стосується шкоди, заподіяної через несправності у системі Wi-Fi.

Використання Точки доступу / Звільнення від відповідальності

Користувач зобов'язується: 
a) не використовувати Точку доступу з незаконною метою; 
b) не використовувати Точку доступу у спосіб, що призведе до повного або часткового переривання, пошкодження чи зниження ефективності Точки доступу або негативно впливатиме на ефективність або функціональність Точки доступу;
c) не використовувати Точку доступу для передачі або розміщення комп’ютерних вірусів або матеріалу наклепницького, образливого, непристойного або загрозливого характеру або матеріалу, що викликає роздратування або заподіює незручності чи зайве занепокоєння; 
d) не поширювати інформацію незаконного або аморального змісту, включаючи, з-поміж іншого, інформацію, що містить заклики до заколоту, прославляє насильство або применшує значення цієї проблеми, містить образливі матеріали сексуального та порнографічного змісту, загрожує моральному добробуту дітей чи підлітків або шкодить репутації FlixBus.
e) не використовувати Точку доступу для передачі будь-якого матеріалу з метою розголошення, просування та/або реклами без попередньої письмової згоди FlixBus, якщо така передача не була спеціально запитана іншим користувачем Точки доступу; а також 
f) у випадку, якщо він має будь-яке право, претензію чи позов щодо будь-якого іншого користувача, що виникають внаслідок використання Точки доступу, реалізовувати таке право, претензію чи позов незалежно від FlixBus і без залучення FlixBus.

Користувач зобов'язується забезпечити FlixBus захист від усіх претензій, відповідальності, збитків і витрат, включаючи судові збори, що виникають внаслідок порушення цієї Угоди або використання Точки доступу Користувачем.  Користувач визнає, що FlixBus не контролює характер і зміст інформації та програм, які передає або отримує Користувач за допомогою Точки доступу, а також визнає, що FlixBus жодним чином не перевіряє використання Користувачем Точки доступу.  Користувач погоджується забезпечити FlixBus повний захист від будь-яких претензій і судових проваджень у зв'язку з використанням Користувачем Точки доступу, які пред'являються або можуть бути пред'явлені FlixBus будь-якою іншою особою.

Інтелектуальна власність

Користувач визнає, що всі авторські права, товарні знаки та всі інші права інтелектуальної власності на Точку доступу належать FlixBus або його ліцензіару.

Призупинення та припинення дії

Якщо Користувач порушить Правила й умови, FlixBus має право негайно розірвати цю Угоду та/або призупинити роботу Точки доступу.

Дані Користувача

У межах використання цієї послуги для надання доступу до мережі потрібно збереження MAC-адреси пристрою Користувача. Icomera має доступ до інформації про MAC-адресу протягом 2 тижнів, після чого ця інформація анонімізується та зберігається протягом щонайбільше 12 місяців. Ви можете вимагати доступу до цієї інформації, видалення, обмеження або перенесення інформації, а також можете подати скаргу, написавши на адресу електронної поштии privacy@icomera.com. Збір даних під час використання Точки доступу здійснюється відповідно до вимог статті 6 (1) b Загального регламенту про захист даних (GDPR).

Зміни до Правил та умов

FlixBus залишає за собою право вносити зміни до цих правил та умов, публікуючи повідомлення про такі зміни у цьому документі.  Якщо Користувач продовжує використовувати Точку доступу після повідомлення про такі зміни, це вважатиметься згодою Користувача із такими змінами. Користувач зобов'язується регулярно перевіряти цей документ на предмет змін.

Якщо Користувач не погоджується із будь-якими змінами до положень цієї Угоди, Користувач повинен негайно припинити використання Точки доступу.

Автономність положень

Кожне положення цієї Угоди, що виключає або обмежує відповідальність, тлумачиться, застосовується та діє окремо, навіть якщо з будь-якої причини будь-яке інше положення вважається незастосовним або непридатним до виконання в будь-яких обставинах, а також зберігає свою юридичну силу навіть після припинення дії цієї Угоди, незалежно від причини припинення.

Відмова FlixBus від реалізації свого права не вважається відмовою від права пред'являти претензії у разі порушення положень цієї Угоди. Ця Угода регулюється законодавством Німеччини. Сторони безвідзивно погоджуються на застосування виключної юрисдикції німецьких судів. Судом належної юрисдикції є суд Мюнхена. Будь ласка, використовуйте бездротовий пристрій обачливо. FlixBus не несе відповідальності за втрату та пошкодження.